پوستر فیلم  مانده از آسمان

مانده از آسمان

محصولایران
فیلم «مانده از آسمان» عنوان فیلمی است با موضوع کاروان «راهیان نور» که زندگی شخصی افراد را در سه اپیزود مختلف به تصویر می کشد.
محمدرضا آهنج