پوستر فیلم  هفت معکوس

هفت معکوس

محصولایران
در خلاصه فیلم «هفت معکوس» با کارگردانی «مهدی خسروی» آمده است که در بسیاری از مواقع احساس می کنم که بر لبه یک پرتگاه قرار گرفته ام و بسیاری از اوقات به خودم می گویم که به پایین بپرم اما حقیقت این است که جرات این کار را ندارم. الان دوست دارم به عقب برگردم و تمام اشتباهاتم را جبران کنم.