پوستر فیلم  یک دست لباس

یک دست لباس

محصولآمریکا
فیلم «یک دست لباس» داستان خیاطی در کشور انگلستان است که پس از به وقوع پیوستن تراژدی شخصی، او به شهر شیکاگو آمریکا نقل‌ مکان می‌ کند و در آن جا شروع به دوختن کت و شلوارهایی بسیار زیبا برای کسانی که قادر به پرداخت هزینه‌ شان هستند می‌ کند. اکثر آن‌ ها گانگسترهای شرور این شهر هستند.
Graham Moore
Alexandre Desplat
William Goldenberg