پوستر فیلم  آخرین پادشاهی

آخرین پادشاهی

محصولانگلیس
سریال «آخرین پادشاهی» داستان درگیری انگلیسی ها و وایکینگ ها برای گرفتن و تسلط بر سرزمین های بیشتر است که انگلیسی ها برای حفظ سرزمین های خود می خواهند وایکینگ ها را دور نگه دارند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی