پوستر فیلم  میوه ممنوعه

میوه ممنوعه

محصولایران
سریال «میوه ممنوعه» داستان فردی متدین به نام «حاج یونس»، بازرگانی معتقد به اصول دینی، است. اما پسر بزرگش «جلال» او را درگیر اتفاقاتی در زندگی می کند که ایمانش محک زده می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر