پاندای کونگ فو کار: پنجه های سرنوشت
بستن
پوستر فیلم  پاندای کونگ فو کار: پنجه های سرنوشت

پاندای کونگ فو کار: پنجه های سرنوشت

محصولآمریکا
انیمیشن «پاندای کونگ فو کار: پنجه های سرنوشت» درباره پاندای کونگ فو کاری به نام «پو» است. پس از آن که ۴ بچه پاندا به صورت اتفاقی نیروی افسانه ‌ای و قدرتمند «چی» را به خودشان جذب می‌ کنند، از استاد اژدها «پو» درخواست می‌ کنند تا به آن ها کونگ ‌فو آموزش دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی