پوستر فیلم  اغوای بزرگ

اغوای بزرگ

محصولکانادا
فیلم «اغوای بزرگ» درباره یک دکتر جوان است. این دکتر باید برای بقا و باقی ماندن در یک دهکده ماهیگیری در جزیره نیوفندلاند، در هر صورتی که شده اقامت آن جا را قبول کرده و به طور دائم در آن جا زندگی کند.
فیلم‌های پیشنهادی