پوستر فیلم  ضد گلوله

ضد گلوله

محصولانگلیس
سریال «ضد گلوله» درباره دو مامور NCA به نام های «بیشاپ» و «پیکه» است. این دو مامور به دلیل داشتن توانایی های مشترک مثل سرسخت و غیر منطقی بودن یک پیوند عمیق برادرانه بینشان به وجود آمده که کمک می کند تا مجرمان سرسخت را در لندن سرنگون کنند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر