پوستر فیلم  له له های اجباری

له له های اجباری

محصولهنگ کنگ
فیلم «له له های اجباری» «Robin-B-Hood» درباره فردی است که می خواهد جا پای شخصیتی داستانی به نام رابین هود بگذارد اما به خوبی او نمی تواند این کار را انجام دهد و در یکی از عملیات هایش مجبور می شود از یک نوزاد پرستاری کند. او برای این کار از پرستاری به نام «ملودی» کمک می گیرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Benny Chan
Fai Young Chan
Chi-Wai Yau