پوستر فیلم  استرلتسوف

استرلتسوف

محصولروسیه
فیلم «استرلتسوف» داستان فوتبالیست شوروی «ادوارد استرلتسوف» و مسیر دشوار او برای شهرت ملی است. او ستاره در حال ظهور در فوتبال شوروی است و کل کشور انتظار پیروزی تیم ملی در جام جهانی آینده را دارند که در آن «استرلتسوف» باید به مصاف «پله» بازیکن بزرگ فوتبال برزیل برود.
فیلم‌های پیشنهادی