پوستر فیلم  چ

چ

محصولایران
فیلم «چ» به کارگردانی و نویسندگی «ابراهیم حاتمی کیا» داستان دو روز از زندگی شهید مصطفی چمران طی محاصره شهر پاوه توسط نیروهای ضد انقلاب است. در مرداد ماه 1358 دکتر چمران به عنوان نماینده دولت موقت ماموریت پیدا می کند تا به اوضاع پاوه سرکشی نماید. در این فیلم «فریبرز عرب نیا» و «اسماعیل سلطانیان» و «مریلا زارعی» و «سعید راد» هنرنمایی کرده اند.