پوستر فیلم  یک مشت پول درشت: 70 بن لادن

یک مشت پول درشت: 70 بن لادن

محصولاسپانیا
‌فیلم «یک مشت پول درشت» داستان «راکل» زنی ناامید است که به دلیل مجموعه ای از اتفاقات ناگوار در زندگی شخصی اش به مقدار زیادی پول نیاز دارد. آخرین امید او یک وام بانکی است. اما درست زمانی که «راکل» درحال تکمیل تراکنش است، دو سارق به نام های «لولا» و «جانان» به بانک یورش می آورند و وضعیت وخیم «راکل» را بیش از پیش پیچیده می کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Koldo Serra
Álex de la IglesiaKoldo Serra
Fernando Velázquez
Josu Martínez