پوستر فیلم  یک شب

یک شب

محصولایران
فیلم «یک شب» داستان دختر جوانی به نام «نگار» است که ناچار می شود یک شب را تا صبح خارج از خانه بگذراند. او شروع به پرسه زدن در شهر می کند. در این مسیر و گذران زمان، سه مرد با سه داستان متفاوت به نگار درس های جدیدی درباره خانواده، روابط، افراد و زندگی می دهند.