پوستر فیلم  مشمشه

مشمشه

محصولایران
فیلم «مشمشه» یا «سینماخر» به کارگردانی «شاهد احمدلو» عنوان داستانی است درباره یک گروه فیلم برداری که در حال ساخت فیلمی هستند. آن ها برای چند سکانس از یک فیلم، احتیاج به یک حیوان خر دارند و همین امر کل گروه را با ماجراهای مختلفی مواجه می‌ کند.
شاهد احمدلو
علی یاور
شاهد احمدلو
ستار اورکی
کاوه ایمانی