پوستر فیلم  کتاب باز

کتاب باز

محصولایران
برنامه تلویزیونی پربیننده و پربار «کتاب باز» با اجرای «سروش صحت» از کارشناسان حوزه های مختلف دعوت به عمل آورده، و با آنها گپی از جنس کتاب می زند.
  • فصل پنجم
  • فصل ششم
قسمت‌های بیشتر
محمدرضا رضائیان
سعید رضایی