پوستر فیلم  در راه خانه عروس

در راه خانه عروس

محصولایران
فیلم سینمایی «در راه خانه عروس» به‌ کارگردانی «افشین صادقی» ساخته شده است. وقتی که توی یه شهر میلیون نفری قاطی هشتاد درصدی هستید، که همه یک آرزوی مشترک دارند، شما دچار ماجراها و اتفاقات عجیبی می شوید.
افشین صادقی
افشین صادقی
وحید فعال