پوستر فیلم  کریمر علیه کریمر

کریمر علیه کریمر

محصولآمریکا
فیلم «کریمر علیه کریمر» داستان «تد کریمر» مرد جوانی است که به تازگی همسرش «جوآنا» او و پسر شش ساله شان «بیلی» را ترک کرده است. درحالی که «تد» سعی می کند بین مراقبت از پسرش و شغلش تعادل ایجاد کند، باید در دادگاه برای گرفتن سرپرستی پسرش نیز بجنگد.
فیلم‌های پیشنهادی
Robert Benton
Stanley R. Jaffe
Gerald B. Greenberg