پوستر فیلم  سگ تازی

سگ تازی

فیلم «سگ تازی» داستانی از اولین روزهای جنگ جهانی دوم است که در آن کاروانی از کشتی های متفقین به رهبری یک کاپیتان کم تجربه آمریکایی از شمال اقیانوس آتلانتیک شمالی حرکت می کند. در حالی که توسط نازی ‌ها تحت تعقیب می باشند.
فیلم‌های پیشنهادی
Aaron Schneider
Gary Goetzman
Tom Hanks
Blake Neely