پوستر فیلم  روزی روزگاری

روزی روزگاری

محصولایران
سریال «روزی روزگاری» داستان راهزنی به نام «مراد بیگ» است که در یک درگیری زخمی شده و به وسیله خانواده روستایی درمان و مداوا می شود. «مراد بیگ» در هنگام زندگی با روستاییان دچار تحول شده و تبدیل به انسانی صالح می شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر