پوستر فیلم  فصل شکار

فصل شکار

فیلم «فصل شکار» درباره سرهنگ «بنجامین فورد» است. او که در جنگ بوسنی شرکت داشته، برای فراموش کردن جنگ در کلبه ای در کوهستان به تنهایی زندگی می‌ کند. فردی به نام «امیل کواچ» که از سربازان صربستان بوده و دوستانش در این جنگ کشته شده اند و خودش هم در اثر اصابت گلوله مجروحیت سختی پیدا کرده، حالا پس از بهبودی در پی انتقام و کشتن فردی است که او را به این روز انداخته است.
Mark Steven Johnson
Evan Daugherty
Christopher Young
Sean Albertson