پوستر فیلم  همپستد

همپستد

فیلم «همپستد» داستان زندگی و مبارزه مردی به نام «هری هالووز» برای نجات خانه اش است. در سال ۱۹۸۷ او از ملک خود در هایگیت بیرون رانده می شود. او که مدعی است مالکیت خود را با تصاحب نامناسب از دست داده، پس از اخراج در همان محل بست نشینی می کند. زن تنهایی به نام «امیلی والترز» نیز که در همپستد لندن زندگی می کند با او همدست می شود تا با افرادی که سعی دارند املاک منطقه را خریداری و سو استفاده کنند مقابله نمایند.
فیلم‌های پیشنهادی
Joel Hopkins
Robert BernsteinDouglas Rae
Robert Festinger
Stephen Warbeck
Robin Sales