پوستر فیلم  چند میگیری گریه کنی

چند میگیری گریه کنی

محصولایران
فیلم سینمایی «چند میگیری گریه کنی» درباره شخصی به نام احد است. جوان شهرستانی که پس از تجربه ناکام جیب بری در بهشت زهرا، با دوست جیب برش «ناصر» به شغل اصلی اش یعنی کارگری ساختمان بر می گردد. «رضا شایسته» پیرمردی که به تازگی از خارج برگشته، به علت بیماری می خواهد قبل از مرگ مقبره خانوادگی اش را تعمیر کند. احد کار تعمیرات مقبره را آغاز می کند و متوجه می شود که شایسته مردی پولدار و تنها است. احد، ناصر را فرا می خواند و ناصر که زنی پا به ماه دارد، موقعیت را برای سرکیسه کردن شایسته مناسب می یابد.