پوستر فیلم  یک پنجشنبه

یک پنجشنبه

محصولهند
فیلم «یک پنجشنبه» داستان «ناینا جیسوال» یک معلم در کودکستانی در بمبئی است که به تازگی از مرخصی بازگشته است. او بچه ها را مشغول دیدن یک فیلم کارتونی می کند، پرده ها را کشیده و همه درها را می بندد و یک تپانچه را پر می کند. سپس با ایستگاه پلیس بمبئی تماس می گیرد و به آن ها اطلاع می دهد که 16 کودک را گروگان گرفته است و برای آزادی آنان خواسته هایی دارد. خواسته هایی که نه تنها پلیس بلکه سیاست مداران کشور نیز متعجب می شوند.