پوستر فیلم  گروگان

گروگان

محصولایران
فیلم «گروگان» داستان «مسیح» راننده یکی از تریلی های حامل محموله بزرگ مواد مخدر و اسكناس های تقلبی است که توسط پلیس شناسایی و در درگیری زخمی و در بیمارستان بستری می گردد. «حاج احمد» مامور آگاهی دوست زمان جوانی «مسیح»، او را می شناسد و از او می خواهد که اطلاعات لازم قاچاقچیان را به پلیس بدهد.