پوستر فیلم  پارسا و رویا

پارسا و رویا

محصولایران
فیلم «پارسا و رویا» داستان مردی متمول است که در شرف ازدواج قرار دارد و در این بین همه کسانی که می خواهد به خواستگاریشان برود، او را به خاطر وضعیت خوب مالی اش می خواهند. او در این بین نذر می کند و به حرم امام رضا علیه السلام می رود. این نذر زندگی او را دچار تغییر و تحولاتی می کند.
فرید شرعی
فرید شرعی
امید کرامتی