پوستر فیلم  زاگ و پزشکان پرنده

زاگ و پزشکان پرنده

محصولانگلیس
انیمیشن «زاگ و پزشکان پرنده» داستان اژدهایی به نام «زوگ» است که به همراه شاهزاده خانم «مروارید» و شوالیه «گدابوت» به مراقبت از موجوداتی از جمله یک پری دریایی، یک تک شاخ و یک شیر می پردازند. اما مسیر غیرمتعارف شغلی پرنسس «مروارید» چندان برای عمویش، شاه خوشایند نیست. او فکر می کند شاهزاده خانم ها باید در برج های خود بمانند.
Sean Mullin
Martin PopeMichael Rose
Max LangSuzanne Lang
René Aubry
Robin Sales