پوستر فیلم  آوای مستند

آوای مستند

محصولایران
در هر قسمت از سریال «آوای مستند» با آوای موسیقی متناسب با هر قوم و اقلیم جغرافیایی، به بررسی مناطق سرسبز کشور ایران می پردازد. و در هر قسمت به صورت کوتاه به سراغ یکی از این مناطق می رود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر