پوستر فیلم  گشت پلیس

گشت پلیس

محصولایران
سریال «گشت پلیس» در یک اداره پلیس آگاهی می‌ گذرد و قصه اصلی پیرامون چهار پلیس است که «فرهاد قائمیان» «برزو ارجمند» «امیر رضا دلاوری» و «رضا کریمی» آن را بازی می‌ کنند و به فواصل در عملیات‌ هایی که در سطح شهر بر پا می‌ شود حضور دارند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر