پوستر فیلم  خورشید مصر

خورشید مصر

محصولایران
انیمیشن «خورشید مصر» داستان زندگی حضرت یوسف (ع) از کودکی و اتفاقاتی که برایشان پیش می آید تا دیدار حضرت یعقوب (ع) در مصر است.