پوستر فیلم  روزی زیبا در محله

روزی زیبا در محله

فیلم «روزی زیبا در محله» «A Beautiful Day in the Neighborhood» داستان یک روزنامه‌ نگار خبره به نام «لوید ووگل» است. او که قبول کرده تا مصاحبه‌ ای را برای مجله اسکوایر با شخصیت محبوب تلویزیونی به نام «فرد راجرز» انجام دهد، بعد از مواجهه با او، دیدگاهش نسبت به زندگی کردن خودش دگرگون می شود.
فیلم‌های پیشنهادی
Marielle Heller
Youree HenleyLeah Holzer
Nate Heller
Anne McCabe