پوستر فیلم  ۷۵۰۰

۷۵۰۰

فیلم «۷۵۰۰» درباره خلبانی به نام «مایکل لوتزمن» است که به همراه کمک خلبانش سوار بر هواپیما می‌ شوند اما هنگام پرواز، تروریست ‌ها به کابین خلبان حمله کرده و هواپیما ربوده می شود. خلبان و کمک خلبان به فکر راهی برای فرار از این مخمصه بزرگ هستند.
فیلم‌های پیشنهادی
Patrick Vollrath
Hansjörg Weißbrich