پوستر فیلم  رکسان

رکسان

محصولفرانسه
فیلم «رکسان» داستان «ریموند لروکس» یک پرورش دهنده مرغ ارگانیک در بریتانی است. زمانی که ورشکستگی او را تهدید می‌ کند، به فکر یک ایده دیوانه وار می افتد. ایجاد سر و صدایی در اینترنت با نمایش مرغ هایش در ویدیوها. او که مخفیانه به تئاتر علاقه دارد، سعی می کند مزرعه و زندگی خانوادگی خود را با الهام گرفتن از «سیرانو دو برژرک» همراه با بازیگر محبوبش، مرغی به نام «رکسان»، نجات دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Mélanie Auffret
Gaëtan Roussel
Jeanne Kef