پوستر فیلم  پدرها

پدرها

محصولآمریکا
مستند «پدرها» روایتی است از زبان افراد شناخته شده، که تجربه پدر شدن را داشته و از این حس ناب سخن می گویند. این مستند می کوشد تا روابط میان پدران و فرزندان امروزی را با زبان طنز مورد بررسی قرار دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Bryce Dallas Howard
Sami Jano
Andrew Morreale