پوستر فیلم  بینوایان

بینوایان

محصولانگلیس
مینی سریال «بینوایان» عنوان سریالی است که داستان زندگی شخصی به نام «ژان‌ والژان» را به تصویر می کشد. او که توسط بازپرس «جوتر» دستگیر شد و روزگار سختی را سپری کرد تصمیم می گیرد برای بار دیگر به پاریس بازگردد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
Tom Shankland
John Murphy
Úna Ní Dhonghaíle