پوستر فیلم  مرد در مقابل زنبور

مرد در مقابل زنبور

محصولانگلیس
فیلم «مرد در مقابل زنبور» داستان شخصی به نام «تروور بینگلی»، نگهبان عمارت زوجی به نام «نینا و کریستین کولستاد-برگنباتن» است که آن دو برای تعطیلات به سفر رفته اند و عمارت مجلل و هوشمند خود را به او سپرده اند. تروور به زودی خود را در حال جنگ مداوم با زنبوری حیله گر می بیند که باید در مقابل این حشره زیرک پیروز شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
David Kerr
Chris ClarkWill Davies
Lorne Balfe
Mark Davies