پوستر فیلم  خواب آب

خواب آب

محصولایران
فیلم «خواب آب» به کارگردانی «فرهاد مهران‌ فر» عنوان داستانی است با محوریت کمبود آب و کم توجهی به تقدس آن که می‌ تواند گریبان گیر مناطق خشک فلات ایران شود. فیلم «خواب آب» داستان زمین شناس جوانی است که در مسیر شناسایی سفره های آب های زیر زمینی به روستای متروکی می رسد که تنها یک پیرمرد در آن ساکن است. پیرمرد او را وارد چاهی کرده و شرط خروج از آن را یافتن سرچشمه ای در دل زمین می گذارد.
شهرزاد پویا