پوستر فیلم  جهان آرا

جهان آرا

محصولایران
سریال «جهان آرا» با حضور «امیرحسین ثابتی به عنوان مجری و مهمان های مختلف در هر قسمت، به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی می پردازد. مهمانان این قسمت از برنامه خانم ها «زهرا شجاعی» و «شهیندخت مولاوردی» می باشند که پیرامون مسئله «زنان و خانواده» به گفت و گو می پردازند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر