پوستر فیلم  چشم بندی

چشم بندی فصل 1 قسمت 50

محصولایران
سریال «چشم بندی» داستان کارخانه ای است که دچار حریق شده است و همین اتفاق باعث شده تا چند نفر از افراد بسیج می شوند تا اثبات کنند این حادثه اتفاقی نبوده است.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر