پوستر فیلم  شب دهم

شب دهم

محصولایران
سریال «شب دهم» داستان جوان شروری به نام «حیدر خوش مرام» است که عاشق یکی از شاهزاده‌ های قجری می‌ شود و برایش شرط می‌ گذارد که اگر بتواند 10 شب تعزیه در زمان حکومت نظامی رضاخان برگزار کند با او ازدواج خواهد کرد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
حسن فتحی
حسن بشکوفه
حسن فتحی
آرش معیریان