پوستر فیلم  میشود برگشت

میشود برگشت

محصولایران
مستند «میشود برگشت» با نگاهی مذهبی و عقیدتی به بررسی حال و هوای زندانیان حاضر در ندامتگاه ها می پردازد و همچنین تاثیر مجالس امام حسین علیه السلام را بر رفتار زندانیان مورد بررسی قرار می دهد.