پوستر فیلم  دیوار آتش

دیوار آتش

محصولآمریکا
فیلم «دیوار آتش»درباره یک متخصص امور امنیتی است. او برای پرداخت بدهی خانوادگی و هم چنین آزادی خانواده گروگان گرفته اش مجبور می شود به بانکی که مسئول حفظ امنیت آن است دستبرد بزند.
فیلم‌های پیشنهادی
Richard Loncraine
Armyan BernsteinBasil Iwanyk
Joe Forte
Alexandre Desplat
Jim Page