پوستر فیلم  عشق+2

عشق+2

محصولایران
فیلم «عشق+2» داستان زندگی «محمود» است که چهار سال پس از جدایی از «یاسمن»، او را در مراسم ختم پدرش می بیند. دیدار مجدد یاسمن باعث ایجاد تنش و حس سوء ظن در زندگی مشترک او با مینا می شود که آن را تا آستانه فروپاشی خانواده پیش می برد.