پوستر فیلم  هوش سیاه

هوش سیاه

محصولایران
در سریال «هوش سیاه» «سرگرد احمدی» مسئولیت یک پرونده خرابکار در حوزه رایانه و الکترونیک به نام «کامران بوریایی» را قبول کرده، که در این میان در هر قسمت بعضا به پرونده های جدیدی در این حوزه رسیدگی می کند و در همان قسمت، این پرونده ها را به سرانجام می رساند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر