پوستر فیلم  قهرمانان معمولی

قهرمانان معمولی

محصولایران
سریال مستند «قهرمانان معمولی» به سراغ افراد تاثیر گذار در حوزه های اجتماعی می رود. افرادی که انسان های ساده ای هستند اما بیشتر از توانشان مقابل شکست ها ایستادگی کرده تا به رشد برسند. این سریال زندگی قهرمانان خاموش جامعه را روایت می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر