پوستر فیلم  ترور

ترور

در سال 1933 کشور «کره جنوبی» توسط ژاپن تسخیر می شود. گروه مقاومت در این کشور تصمیم به «ترور» فرمانده ژاپنی ها می گیرد اما یک جاسوس میان آن ها وجود داشته و نقشه آن ها در این رابطه به خطر می افتد.
فیلم‌های پیشنهادی
Dong-hoon Choi
Soo-hyun Ahn
DalpalanYoung-gyu Jang
Min-kyeong Shin