نیلوفر
بستن
پوستر فیلم  نیلوفر

نیلوفر

فیلم «نیلوفر» داستان یک دختر بچه عراقی است که در سر رویای درس خواندن و پزشک شدن را می‌ پروراند. روابط او با افراد خانواده‌ اش، به خصوص عموی چوپانش بستر اتفاقات تازه‌ ای می‌ شود.