پوستر فیلم  وقتی شنبه می آید

وقتی شنبه می آید

محصولانگلیس
فیلم «وقتی شنبه می آید» داستان «جیمی مویر» کارگر کارخانه ای در شهر شفیلد است که تمام زندگی خود را معطوف بر فوتبال کرده است. او با وجود استعداد زیاد در فوتبال، هرگز شجاعت پیش رفتن در آن را نداشته است. تا این که یک روز، درحالی که برای تیم محل کار خود بازی می کرد، «کن جکسون» مدیر باشگاه هالام بازی او را دید و مسیر زندگی اش تغییر کرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Maria Giese
Maria GieseJames Daly
Anne Dudley
George Akers