پوستر فیلم  جوی

جوی

محصولآمریکا
فیلم «جوی» «Joy» داستان شخصيتی به همين نام است که بعد از مدتی به بنيان‌ گذار و مادرخوانده يک امپراتوری کسب و کار خانوادگی تبديل می‌ شود. او مادر سه فرزند است که قبلا از شوهرش طلاق گرفته است و اکنون همراه مادر و مادربزرگ خود در نیویورک زندگی می کند.
فیلم‌های پیشنهادی