پوستر فیلم  زیر صفر

زیر صفر

محصولاسپانیا
فیلم «زیر صفر» از جایی شروع می شود که در یک جاده متروکه، ماشین حمل و نقل زندان مورد حمله‌ ای وحشیانه قرار می‌ گیرد. در این میان مارتین، پلیسی که رانندگی ماشین را برعهده دارد، زنده مانده و تلاش می کند موقعیت خود را حفظ کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Lluís Quílez
Josep AmorósPedro Uriol
Antonio Frutos