پوستر فیلم  میلاد

میلاد

محصولایران
فیلم «میلاد» به کارگردانی و نویسندگی «ابوالفضل جلیلی» و تهیه کنندگی «علی فخر شفائی» درباره کارمند راه‌ آهنی است که به دلیل پیگیری مبارزاتش بر علیه رژیم، دستگیر و به زندانی در تهران منتقل می‌ شود. «میلاد» که شاهد دستگیری پدر بوده همراه مادر و خواهرش در جستجوی پدر، زندان‌ های مختلف را زیر پا می‌ گذارند، ولی مسئولین زندان‌ همگی اظهار بی‌ اطلاعی می‌ کنند.